Mewngofnodi

Croeso

Croeso i system archebu cyfrifiadur ac argraffu cwmwl Llyfrgelloedd Gwynedd. Byddwch angen bod yn aelod o'r llyfrgell i ddefnyddio'r gwasanaeth yma.

Teipiwch 95P o flaen eich rhif cerdyn Llyfrgell ac eich rhif PIN Llyfrgell i fewngofnodi.

Os nad oes gennych chi gerdyn neu os nad ydych yn cofio eich rhif PIN, cysylltwch ag eich llyfrgell leol os gwelwch yn dda.

Trwy fewngofnodi i archebu cyfrifiadur neu i argraffu dogfen, rydych yn cytuno gyda thelerau ein Polisi mynediad i'r Rhyngrwyd.

Gallwch nawr ddefnyddio ein gwasanaeth argraffu cwmwl i argraffu dogfennau yn syth o’ch gliniadur, ffôn neu tabled. Mewngofnodwch yma a dewis ‘Argraffu dogfen’.

Bydd y dogfennau ar gael i’w casglu o unrhyw un o’n llyfrgelloedd am hyd at 24 awr. Cofiwch ddod a'ch cerdyn llyfrgell i gadarnhau eich rhif cyfrif pan fyddwch yn casglu eich dogfen os gwelwch yn dda.

Prisiau argraffu

A4 Du a gwyn - 20c

A4 Lliw - 60c

A3 Du a Gwyn - 30c

A3 Lliw - £1.20

*Noder* - Nid yw argraffu A3 ar gael yn y llyfrgelloedd canlynol - Bethesda, Penygroes, Cricieth, Nefyn ac Y Bala

Taliadau cerdyn ar gael yn Llyfrgelloedd Caernarfon, Bangor a Phwllheli yn unig.